PORTION 650 Sq. Feet Ph-VI, Rahat Comm Street 1, Essjay Estate. Mr.

PORTION 650 Sq. Feet Ph-VI, Rahat Comm Street 1, Essjay Estate. Mr. Joseph. 35312373.03212502207 (BI # 10632433)

PORTION 400 Sq. Feet Plot # 21-C, Ph-II (Ext), 24th Comm Str,

PORTION 400 Sq. Feet Plot # 21-C, Ph-II (Ext), 24th Comm Str, sep entrance. H.H Property Center. Imran Shah. 03333853685,03002437077 (Bi # 10632431)

PORTION 950 Sq. Feet Ph-VI, Shahbaz/ Sehar, Essjay Estate. Mr. Joseph. 35312373.

PORTION 950 Sq. Feet Ph-VI, Shahbaz/ Sehar, Essjay Estate. Mr. Joseph. 35312373.03212502207 (BI # 10632435)